ROKA COMPANYFLOUR FODDER INDUSTRY

Услуги

Какво предлагаме

Складове под наем

Разполагаме с голяма складова база.Складовете с различни размери ,вискочина и условия за съхранение ,логистичен център с кантар за повече информация сърцете се с нас.

Фураж

Фуражения цеха е с капацитет 10 тона на час. В него се произвеждат смески и концентрирани фуражи. За следене на качеството на фуражите има изградена лаборатория с Система за анализ НАССР. За подобряване на минералния и витаминния в производството се използуват биоконцентрати на Световно утвърдени производители.

Логистика

Фирма Рока Со ООД е компания с възможности, което ни позволява да предлагаме гъвкави логистични услуги. Екип от професионалисти извършва Вашата логистика и Ви позволява да се концентрирате върху основния си бизнес.

Добре дошли в Roka Company


"РОКА СО " ООД Разград работи в условията на кризата от COV1D -19 без прекъсване от началото на нейното възникване. Ние сме в началото на хранителна верига - произвеждаме и транспортираме фуражи за животни. Персонала се обучава и инструктира постоянно. Набавят се лични предпазни средства и дезинфектанти постоянно ,както за хората, така и за машините, превозните средства, работниците и почивните помещенията. Кандидатствахме по 3акона за подпомагане на земеделските производители чл.20а,ал.2 и чл.23,ал.3 от Наредба No2 от 05.08.2020 год. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от CDV1D -19".Фирмата получи еднократна финансова помощ съгласно чл.16,ал.1,т.2 от Наредбата на база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 год.Стойността на получената субсидия е в размер на 13 354,20 левa.

Адрес: Разград, ул. Черна 1, 7200 Западна промишлена зона, Разград, България
Телефон: +35984660213 / +359886740147
Еmail: s_raimov@rokacompany.com                                    
Еmail: office@rokacompany.com

Изработено от В.Георгиев - 112bg.com